Wytwórnie pasz - VAR-MC Systemy Sterowania i Ważenia
Var-Mc Systemy Sterowania
C-LON Spółka z Organiczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
plenru

System SCADA dla wytwórni pasz

Możliwości systemu:
 • sterowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym,
 • wizualizacja całego procesu produkcyjnego,
 • automatyczne załączanie i wyłączanie linii technologicznych,
 • ręczne prowadzenie procesu
 • kontrola i sygnalizacja o stanach nieprawidłowych i awaryjnych,
 • komunikacja  z urządzeniami zewnętrznymi,
 • komunikacja z wagami,
 • animacja obiektów,
 • rejestracja alarmów i zdarzeń,
 • tworzenie raportów produkcyjnych,
 • tworzenie receptur,
 • tworzenie dokumentów przychodu i rozchodu,
 • ochrona dostępu na poszczególnych poziomach,
 • przygotowany do współpracy z innymi systemami na obiekcie,
 • tracebility - pełna genealogia produktu,
 • rejestracja i rozliczanie mediów (energia, woda etc.).
System SCADA dla wytwórni pasz jest systemem obecnie niezbędnym dla każdej wytwórni gdyż jest niezwykle pomocny od samego początku procesu produkcyjnego, aż po produkt końcowy. Możliwy jest nadzór nad całym procesem produkcyjnym, na każdym jego etapie, w razie jakiejkolwiek awarii urządzeń, system nam pokazuje gdzie ona jest i wiemy jak można ją szybko naprawić bez strat produkcyjnych. System SCADA pozwala wprowadzić duże oszczędności wynikające z dużego zmniejszenia zużycia wszystkich mediów potrzebnych do procesu produkcyjnego, a także system gwarantuje maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów, dzięki czemu pozbędą się Państwo nadmiernych zapasów.
Tu znajdą Państwo nasze urządzenia, które stosowane są w wytwórniach pasz
Pliki do pobrania
Plik: 3.SCADA Wytwornie pasz.pdf
Opis: SCADA - Wytwórnie pasz