Ochrona danych - VAR-MC Systemy Sterowania i Ważenia
Var-Mc Systemy Sterowania
C-LON Spółka z Organiczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
plenru

Ochrona danych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  WOBEC  KONTRAHENTA

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Pozyskaliśmy i przetwarzamy Wasze   dane osobowe, dlatego  też na podstawie art. art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO ,

Przekazuję następujące informacje

 

1.       Na nas ciąży status Administratora  danych osobowych

VAR-MC Systemy Sterowania C-LON

Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Ul. Żółkiewskiego 3

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

            Nie powołaliśmy INSPEKTORA OCHRONY DANYCH .                                                                                   

            Punkt kontaktowy w przedmiocie działania to :   rodo@varmc.pl

2.      Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane są w następujących celach

ü  Realizacji umowy wynikającej z treści zamówienia

ü  Rozliczeń finansowo księgowych

ü  Ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń  [dbanie o interes gospodarczy i wizerunek administratora do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

         a podstawę tego stanowią:

art.6 ust.1 lit.b  )   RODO          „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy”

Art.6 ust. 1 lit. C) RODO        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z 26 czerwca 1974 r, Kodeks Pracy”

Art. 6 ust. 1 lit. F RODO   przetwarzanie jest niezbędne  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią …”

Art.9 ust.2 lit.b,c,h,j ) RODO   w celu realizacji obowiązków administrator a danych wynikających z przywołanych przepisów w celach archiwalnych

W związku z celami , które przywołaliśmy wyżej odbiorcą Państwa  danych osobowych mogą być   

ü  podmioty   pośredniczące  w wykonaniu umowy (poczta, firmy kurierskie, firmy transportowe i inne podmioty wykonujące usługi związane z realizacją umowy ) a także

ü  podmioty pośredniczące  w działaniach wykonywanych przez administratora  (dostawy usług IT, kancelarie prawne , GRI i podwykonawcy robót itp.)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku , gdy postanowi Pani/Pan skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się  z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych, mających na celu jednoznaczną  ich identyfikację, aby zweryfikować czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienie z incydentem lub nadużyciem

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Ale niepodanie danych osobowych będzie  wtedy skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach danego zmówienia